บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

บริการทำบัญชี

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับทำบัญชีพร้อมกับบริการด้านภาษี  (รับทำบัญชีในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

 1. สำหรับค่าทำบัญชีรายปี  ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 2,000 บาท / เดือน
 2. สำหรับค่าทำบัญชีรายเดือนและจัดทำภาษี  ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ  3,000 บาท / เดือน
 3. สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าและสินค้าคงเหลือ  ค่าบริการจัดทำเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน( เช่น  ธุรกิจซื้อมาขายไป  ธุรกิจผลิตสินค้า  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจโครงการก่อสร้าง  เป็นต้น )

คุณจะหมดเรื่องกังวลเมื่อคุณเลือกเรา

 • กลัวจะถูกหลอก  จะทิ้งงานเพราะเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • ทำงานเสร็จทันตามที่ตกลงกัน

เมื่อเริ่มประกอบกิจการ  ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร  เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำท่านได้

ราคาค่าบริการเบื้องต้น

 • สำหรับค่าทำบัญชีรายปี  ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 2,000 บาท / เดือน
 • สำหรับค่าทำบัญชีรายเดือนและจัดทำภาษี  ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ  3,000 บาท / เดือน
 • สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าและสินค้าคงเหลือ  ค่าบริการจัดทำเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน( เช่น  ธุรกิจซื้อมาขายไป  ธุรกิจผลิตสินค้า  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจโครงการก่อสร้าง  เป็นต้น )

 

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา

  แฟ้มที่ต้องจัดทำ

  แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

  การออกใบกำกับภาษี  เมื่อไร  อย่างไร  ถึงจะถูกต้อง

  ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง  มีวิธีใช้ได้อย่างไร

  ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร  เพื่อให้สรรพากรยอมรับรายจ่ายอะไรบ้าง  ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367