บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด

เกี่ยวกับสบายใจการบัญชี

  • บริษัทฯ ให้บริการครบวงจรด้านบัญชีแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
  • บริษัทฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  เดินทางสะดวก
  • บริษัทฯ คิดค่าบริการที่เป็นธรรม  โดยพิจารณาตามความเป็นจริง (ปริมาณเอกสารและความเสี่ยงของธุรกิจของลูกค้า) และให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
  • บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  รวมถึงการวางระบบบัญชี
  • บริษัทฯ จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressเพื่อความถูกต้อง  แม่นยำ  และรวดเร็ว
  • เราให้บริการบัญชีที่ครบวงจรโดยคำนึงถึงคุณภาพ  ความพึงพอใจของลูกค้า  และการตรงต่อเวลาเสมอเป็นสำคัญ
บริษัท สบายใจการบัญชี จำกัด
71 (720/60) ซอยจันทน์ 45 แยก 8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
mail : gladness.acc@gmail.com
มือถือ :09-4549-8105 โทรศัพท์ : 0-2212-4057 โทรสาร : 0-2307-8367